Hvordan gjøre forretninger i Tyskland

Tyskland er en av Norges aller viktigste handelspartnere innen import og eksport, noe som i praksis betyr at nordmenn og tyskere har mye med hverandre å gjøre. Derfor er det helt essensielt å ikke bare ivareta denne relasjonen, men på en best mulig måte utnytte det store potensialet som ligger i dette samarbeidet. Foruten å gjøre forretninger innebærer dette å tilegne seg kunnskap som signaliserer en oppriktig interesse for dette landet som man på så mange ulike måter er knyttet til.

Tips 1: Utseende

Selv om menneskers utseende sjelden er en avgjørende faktor i arbeidslivet, bør det heller ikke undervurderes. Nordmenn har ofte en veldig tilbakelent holdning til arbeidet sitt, og skillene mellom jobb og fritid er mer utydelige enn i en del andre land. Mens det i Norge er helt stuerent å komme på kontoret i dongeribukse og en t-skjorte, er dette helt uhørt i majoriteten av tyske bedrifter. Detaljer som en skreddersydd dress, pussede sko og velfrisert hår kan være helt avgjørende for hvilket inntrykk du etterlater deg hos tyske forretningspartnere, og kan til syvende og sist ha en innvirkning på utfallet av et møte.

Priser
Hvordan gjøre forretninger i Tyskland

Tips 3: Saklighet

Når du gjør forretninger med tyske bedrifter, for eksempel i form av et forhandlingsmøte, vil tyskere svært ofte være opptatt av å få fakta på bordet så raskt som mulig. De vil gjerne vite akkurat hvorfor din bedrift er attraktiv for dem, og helst i detaljer. Dette skyldes et behov for å kjenne samarbeidspartnerne godt - et viktig ledd i tyskernes saklige og taktiske forretningsførsel. Selv om nordmenn har en kultur for å ikke skryte, er det viktig å kunne ramse opp referanser, kvalifikasjoner og andre relevante egenskaper. Så snart du har etablert en forretningsrelasjon med en tysk partner, kan det altså lønne seg å forberede eventuelle presentasjoner og lignende med denne kunnskapen i bakhodet.

Tips 4: Punktlighet

I flere av nabolandene blir tyskernes Pünktlichkeit sett på som noe overdreven, og denne karakteristikken blir ofte omtalt med humor. Om du kommer for sent kan det tolkes som at du er en fryktelig opptatt person – om du kommer for tidlig kan det se ut som om du har svært lite å gjøre. Hovedregelen er at derimot at du ikke bør komme for sent til et møte i Tyskland, men de fleste som har kjørt bil i tyske byer vet at det er lettere sagt enn gjort. Om du har vanskeligheter med å beregne ankomsten din, eller om du mistenker at du vil bli forsinket - informer om dette i god tid, og prøv å anslå tiden så nøyaktig som mulig.

Priser

Hvordan kan Hurtigoversetter.no hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Tyskland er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter.no arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

United Kingdom Doing business in Germany
France Faire des affaires en Allemagne
Norge Hvordan gjøre forretninger i Tyskland