Hvordan gjøre forretninger i USA

Norge og USA er viktige handelspartnere, og begge landene har for øvrig viktige posisjoner i det globale handelsmarkedet. Foruten det faktum at mye av den norske populærkulturen er påvirket av den amerikanske, er det også allmenn kjent at mange amerikanere har norske røtter etter alle nordmennene som emigrerte til USA på 1800-tallet. Selv om dette sjelden er relevant i dag, kan det like gjerne utgjøre det lille forspranget du trenger for å lykkes i landet hvor drømmer både skapes og knuses.

Tips 1: Ikke ta det personlig

Amerikanere er gode forhandlere og har alltid fokus på å få den beste kvaliteten til den beste prisen. Mens det i Norge kan være helt avgjørende at man kommer godt overens med potensielle samarbeidspartnere, er dette så å si helt irrelevant i den amerikanske forretningsverdenen. Når du gjør forretninger i USA tas det svært lite hensyn til deg som person – hovedvekten ligger på bedriften du representerer. Ha dette i bakhodet under presentasjoner og forhandlingsmøter, og ikke ta det personlig om noen avviser forsøket ditt på å skape en personlig relasjon.

Priser
Hvordan gjøre forretninger i USA

Tips 3: Gi komplementer

Amerikanere har en kultur for å være svært generøse med komplementer, og om det ikke forventes, så blir det i det minste satt stor pris på om gesten returneres. Blant nordmenn blir denne påtatte vennligheten ofte sett på som både falsk og overdreven, spesielt ettersom det står i stor kontrast til nordmenns mer distanserte og kjølige omgangsform. Det er hverken nødvendig eller hensiktsmessig å gjøre seg til i unaturlig grad, men det er absolutt en fordel å være ekstra høflig og hyggelig. Dette innebærer blant annet å huske å si «Please» og «Thank you» ved hver anledning.

Tips 4: Introduser alle for alle

I amerikansk forretningskultur er det særlig viktig med en skikkelig introduksjon av de involverte. En introduksjon er som regel formell og bør inkludere hele navnet og tittelen på en person.

Priser

Tips 5: Skriv på amerikansk engelsk

Det kan virke som en uvesentlig detalj, men i virkeligheten kan det ha mye å si at skriftlige dokumenter er forfattet på riktig engelsk – i dette tilfellet amerikansk engelsk. På denne måten unngår du lettere stavefeil og misforståelser, samtidig som du gir uttrykk for at du har et øye for detaljer.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i USA er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norge Hvordan gjøre forretninger i USA