Hvorfor er oversettelse så «dyrt»?

Oversettelse er manuelt arbeid. Hver setning må fortolkes i riktig sammenheng og deretter oversettes. Oversetterne må slå opp vanskelige eller tekniske ord og vurdere bruken av hvert ord. Teksten må deretter kontrolleres for feil og utelatelser. Alt i alt blir dette en svært tidkrevende prosess. I tillegg har oversetterne våre universitetsutdannelse. Disse to faktorene gjør at oversettelse blir dyrt. Prisene hos oversetterbyrået Budgettranslations er faktisk lavere enn hos de fleste andre oversetterbyråer. Dette er muligens på grunn av vårt høye automatiseringsnivå, vår effektivitet og bruken av oversettere i land med fordelaktige valutakurser. Dette er også til din fordel.

Priser
Hvorfor er oversettelse så dyrt?