Budget Translations

info@budgettranslations.com

Oversettelse av en personalhåndbok

Oversettelse av arbeidsavtaler, levnetsbeskrivelser og stillingssøknadsskriv.
For en profesjonell oversettelse av personalhåndboken din, skal du sende oss teksten din per e-post.
Nesten alle foretak har nå en personalhåndbok. Nyttig å vite: En slik håndbok omhandler alle viktige regler og prosesser i en bedrift. Her må man ta med områder som pensjonsbestemmelser og informasjoner om lønnsfastsettelsen samt reglene hva gjelder sykdom og sykemelding. Mønsterformularer for arbeidsoverenskomster er med i et slikt medarbeiderreglement, noe det òg ofte kalles.

Da foretak stadig oftere beskjeftiger medarbeidere fra utlandet, og arbeidsgiveren har plikt til å informere dem om personalforskriftene, beslutter for eksempel mange firmaer seg til å la hele personalhåndboken bli oversatt til engelsk.

Oversettelsestjenesten vår kan stå til tjeneste for deg med en slik oversettelse. Oversetterne våre har erfaring med tekster som er rettet inn mot personalforvaltningsvirksomheten. Noen av oversetterne våre har sågar et personalforvaltningsstudium bak seg. Fordelen ved å gjøre bruk av en slik oversetter er at vi er kjent med de stadig endrede lovbestemmelsene og den tilhørende terminologien. Og mer til: Det er et krav om å være aktuelt oppdatert på tyske lover og regler på dette området.

Begreper som ”Lov om forbedring av reintegreringstiltak”, ”Bedriftsutvalg” og ”Sirkulasjonsmodell” krever mer enn kun den engelske ekvivalenten. Oversetteren velger i samarbeid med prosjektlederen vår og med deg den beste oversettelsen. Mange ganger tar vi med små forklaringer i oversettelsen. Medarbeiderne dine er ikke tjent med en tekst som bare fremstår som en rekke spørsmålstegn for leseren. Vi leverer oversettelsen med kommentarer og anmerkninger for deg, slik at du blir informert om hvilke nyanser vi tilpasser som følge av forskjeller i arbeidsretten.

Hvis du leverer teksten i Word-format, får du den tilbake i det samme formatet. Også innholdsfortegnelsen blir omsorgsfullt oversatt, noe som er en selvfølge.

Oversettelse av en avtale, psykologisk profil eller levnetsbeskrivelse

Hvis du sender oss din arbeidsavtale, personalhåndbok, vurderingsrapport, en psykologisk profil, ditt ansettelsesbrev, dine stillingssøknadsskriv, din levnetsbeskrivelse (se menypunkt CV-en) eller en oversikt over arbeidsvilkårene per e-post, sørger vi for at du raskt får et stramt kalkulert tilbud. Gi kort beskjed om hvilket målspråk det dreier seg om. Vennligst opplys også om du ønsker amerikansk eller britisk engelsk hvis det er engelsk det gjelder.

Teksten som skal oversettes for deg, kan du gjerne sende per -post til oss.

United States Translations of human resources and HRM documents
Norge Personalhåndbok og arbeidsavtaler
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.