Priser for oversettelse

Alle oversettelser skreddersys ditt behov. Det inkluderer også prisen. Men generelt kan vi si at Budgettranslations sin pris defineres etter en analyse av følgende faktorer:

  • Leveringstid
  • Vanskelighetsgrad
  • Kvalitetsgrad
  • Teksttype
  • Kilde- og målspråk

Rask, raskere, raskest

Det hender at vi kontaktes av en kunde mot slutten av et oppdrag. Dokumentene er klare, tilbudet er gjort, og tekstene må oversettes raskt. Det betyr at vi og våre oversettere er under stort press for å rekke en kort frist. En god oversetter som oversetter på den tradisjonelle måten ved hjelp av en datamaskin, ordbøker og terminologilister, oversetter omkring 200.000 ord om dagen. En rask oversetter kan påta seg mer, mens nybegynnere mindre.

Priser
Hvordan prises oversettelse?

Det finnes derimot metoder som kan øke oversettingshastigheten. Særlig om det er mange likheter (for eksempel repetisjon) i teksten. Da kan oversetteren benytte et oversettelsesverktøy som får fortgang i prosessen. Disse oversettelsesverktøyene er dataprogrammer som gjør oversetterens liv lettere. De varsler oversetteren om at han har støtt på en del av teksten som er svært lik eller helt lik en del han allerede har oversatt. Systemet foreslår da en oversettelse basert på de delene av teksten han allerede har oversatt. Oversetteren trenger da bare å foreta noen justeringer. Eksempler på såkalte oversettelsesverktøy eller CAT-verktøy (computer aided translation) er Transit, Dejavu, og det mest populære av dem alle, Trados.

Det er to fordeler ved dette programmet. Oversetteren kan jobbe raskere og billigere. Programvaren bygger nemlig opp et minne etter hvert som oversetteren arbeider seg gjennom oversettelsen. Antallet repetisjoner øker utover oversettelsen. Antallet repetisjoner uttrykkes som en prosentdel av teksten.

Priser

Fordelen ved å oversette med CAT-verktøy viser seg tydeligst ved tekniske og juridiske tekster. Nesten alle juridiske dokumenter inneholder faste formuleringer. Også mange brukerveiledninger inneholder liknende instruksjoner. For eksempel for å skifte batteri: «Åpne batteridekselet på baksiden av apparatet.»

Ved siden av bruken av oversettelsesverktøy er også oversetterens lokalisering av betydning. Vi kan vinne tid ved å gi et prosjekt til en oversetter i en annen tidssone. Sender du oss for eksempel teksten på ettermiddagen i Norge for oversettelse til engelsk, kan oversetterbyrået Budgettranslations sende teksten til en oversetter i Australia. Der er det da natt, eller til USA der dagen akkurat har begynt. På denne måten kan oversetteren arbeide på teksten mens Europa sover, og levere oversettelsen idet en ny arbeidsdag tar til.

Vanskelighetsgrad

En annen faktor er vanskelighetsgraden. Vanskelighet er relativt. Én oversetter er mye bedre til å oversette tekniske patenter enn en annen, mens en tredje oversetter lager en perfekt juridisk oversettelse. Derfor har oversetterbyrået Budgettranslations et arsenal av oversettelseseksperter som er klare til å håndtere ethvert tenkelig fagområde, uansett hvor obskurt det måtte være. Vår oversetterdatabase inneholder for tiden 4.000 morsmålsbrukere for 150 språk. Disse oversetterne oversetter bare til sitt eget morsmål. Vi kan oppnå et høyt kvalitetsnivå og høy leveringshastighet ved å gi teksten din til en av disse morsmålsbrukerne som også innehar den rette fagekspertisen til å oversette teksten din med bruk av korrekt terminologi og språkbruk. En oversetter som kjenner stoffet behøver nemlig ikke å bruke tid på å slå opp ord. Han eller hun er allerede kjent med terminologien og språkstilen som brukes i kildeteksten, og vet hvordan det skal oversettes perfekt for målgruppen.

Disse faktorene har effekter på prisene våre: Lette tekster er rimeligere enn vanskelige tekster. Men prisene avhenger også av tilgjengeligheten av våre spesialiserte oversettere for fagområdet ditt. Tekster som inneholder repetisjoner kan få en større rabatt. Dessuten kan vi også gi en rabatt dersom oversetteren får god tid til å jobbe med teksten, istedenfor å måtte jobbe natt og dag for å bli ferdig innen en kort frist.

Kilde- og målspråk

Oversettelse er rimeligere dersom kilde- og målspråkene er populære, utbredte språk. For eksempel er det ikke så dyrt å oversette fra engelsk til spansk. Det finnes jo mange som snakker spansk og har passive kunnskaper i engelsk (kan lese engelsk). Men det er få som snakker både spansk og dansk, for eksempel. Derfor vil en oversettelse fra dansk til spansk være dyrere. Språkkombinasjonen og innholdet i teksten er derfor avgjørende faktorene når det gjelder oversettelsesprisen: Jo mer spesialisert emnet er, jo kortere leveringsfrist og jo færre oversettere som er tilgjengelige for jobben – desto høyere blir ordprisen.

Selvfølgelig kan du fjerne én av disse faktorene fra likningen: for eksempel kan du avtale en lengre leveringsfrist. Ved å bruke Budgettranslations, som er et datterselskap av Budgettranslations kan vi redusere prisen betydelig. Vi kan også ta betydelig mindre dersom teksten ikke trenger å oversettes av en morsmålsbruker, eller dersom teksten kan oversettes av en oversetterstudent.

Et pristilbud for en oversettelse

Ettersom det er så mange variabler å ta hensyn til når en bestemmer prisen for en oversettelse, anbefaler vi at du sender inn teksten i god tid, slik at vi kan bestemme ordprisen på grunnlag av antall ord, antall repetisjoner, og ønsket leveringsfrist. Husk at vi tar en minstepris for små oversettelser. På følgende side finner du informasjon om minstepriser: Har dere en minstepris for oversettelse?. Du kan også besøke følgende side for informasjon om rabatter: Er det mulig å få rabatt eller avtalepriser?. Trenger du en statsautorisert, sertifisert oversettelse, kan du sende oss teksten din via e-post. Statsautoriserte oversettelser har andre priser enn vanlige oversettelser, men dette vil vi informere deg om før du bestiller.

Ønsker du å be om et gratis pristilbud for en oversettelse? Bare fyll ut pristilbudsskjemaet til høyre. Du kan også sende oss teksten din direkte på e-post. Budgettranslations oversetter til alle språk og har en oversetter til enhver tekst du kan tenke deg.

Norge Hvordan prises oversettelse?