Budget Translations

info@budgettranslations.com

Det bengalske språket (bengali)

Det bengalske språket
Kontakt oss i dag for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Bengalsk, bengali eller bangla, som det også kalles, er et indoeuropeisk og østindoarisk språk og det offisielle språket i Bangladesh. Der tales det av 122 millioner mennesker, noe som utgjør 98 prosent av befolkningen i landet.

Bengalsk er også anerkjent som statsspråk i den indiske delstaten West Bengal, hvor 70 millioner mennesker snakker språket.

Totalt tales bengalsk av over 200 millioner mennesker, fordelt på mange ulike dialekter, men med et felles skrift- og talespråk. Det bengalske språket skrives med et eget bengalialfabet, som er et stavelsesalfabet basert på sanskritalfabetet.

Historisk sett har det bengalske språket mye av æren for at Bangladesh som en suveren stat ble opprettet, ettersom språket var en vesentlig del av østbengalenes nasjonale identitet.

Vil du vite mer? Send oss en e-post eller ring oss på 21 03 07 89 eller .

Vi ser frem til å høre fra deg!

Norge Det bengalske språket
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.