Budget Translations

info@budgettranslations.com

Det bosniske språket

Det bosniske språket
Kontakt oss i dag for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Bosnisk er et sørslavisk språk innenfor den indoeuropeiske språkfamilien, og er ett av Bosnias tre offisielle språk. Det var likevel ikke før på midten av 90-tallet at bosnisk ble erklært et eget språk. Tidligere var det en del av samlebetegnelsen serbokroatisk, og i virkelighten er det fremdeles lite som skiller bosnisk fra kroatisk og serbisk.

I motsetning til flere andre slaviske språk, inneholder bosnisk en del tyrkiske lånord, og mens de er i ferd med å forsvinne fra dagligtalen i Bosnia, lever de videre blant de mange bosniske muslimene som utvandret til Tyrkia på slutten av 1800-tallet.

Vil du vite mer? Send oss en e-post eller ring oss på 21 03 07 89 eller .

Vi ser frem til å høre fra deg!

Norge Det bosniske språket
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.