Budget Translations

info@budgettranslations.com

Det galisiske språket

Det galisiske språket
Kontakt oss i dag for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud. Vi hjelper deg gjerne!

Det iberomanske språket galisisk tales av rundt 3 millioner mennesker i den autonome regionen Galicia i Spania og de omkringliggende områdene. Galisisk er det offisielle språket i Galicia, sammen med kastiljansk.

Galisisk er nært beslektet med portugisisk og regnes av mange for i virkeligheten å være en portugisisk dialekt. Derimot mener galisiske innbyggere og styresmakter at de for lengst har utviklet sin egen språklige identitet, og at man like så godt kan karakterisere portugisisk som en galisisk dialekt, ettersom språket utviklet seg i Galicia.

Det galisiske språket stammer fra latinsk, men fikk sitt eget skriftspråk allerede på begynnelsen av 1000-tallet. Det eldste skriftlige galisiske dokumentet som er funnet er fra år 1228.

Vil du vite mer? Send oss en e-post eller ring oss på 21 03 07 89 eller .

Vi ser frem til å høre fra deg!

Norge Det galisiske språket
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.