Budget Translations

info@budgettranslations.com

Russisk og ukrainsk sammenlignet

Oversettelse til og fra russisk eller ukrainsk
Vi sørger for oversettelsen din til russisk eller ukrainsk. E-post oss for et hvast pristilbud.
Det russiske og det ukrainske språket tilhører begge den østslaviske språkgruppen og skrives med det kyrilliske alfabetet, der enkelte bokstaver i de to alfabetene er ulike hverandre.

Ukrainsk har på samme vis som det russiske språket oppstått fra det urslaviske språket, men utviklet seg mot slutten av det 18. århundre som et selvstendig språk med egen ordskatt, setningsoppbygging og sin egen lyddanning. I tillegg påvirket naboskapet til Polen utviklingen av språkmelodien og ordskatten. Likevel består den ukrainske ordskatten av omtrent en tredel russiske ord, slik at også russisktalende kan forstå ukrainsk godt.

Gjensidig forståelse

På den annen side snakker og forstår nesten 95 prosent av ukrainerne russisk, noe som fremfor alt beror på Ukrainas sovjetiske fortid. Men på grunn av generasjonsvekslingen foretrekker i dag stadig flere ukrainere sitt eget, offisielle språk fremfor russisk.

Oversettelsesbyrået Budgettranslations tilbyr oversettelser både til russisk og ukrainsk og også fra disse språkene til tysk, engelsk, norsk og mange andre språk.

Mer informasjon? Send oss en e-post,, ring 21 03 07 89 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Norge Er det noen forskjell mellom russisk og ukrainsk?
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.