Russisk og ukrainsk sammenlignet

Det russiske og det ukrainske språket tilhører begge den østslaviske språkgruppen og skrives med det kyrilliske alfabetet, der enkelte bokstaver i de to alfabetene er ulike hverandre.

Ukrainsk har på samme vis som det russiske språket oppstått fra det urslaviske språket, men utviklet seg mot slutten av det 18. århundre som et selvstendig språk med egen ordskatt, setningsoppbygging og sin egen lyddanning. I tillegg påvirket naboskapet til Polen utviklingen av språkmelodien og ordskatten. Likevel består den ukrainske ordskatten av omtrent en tredel russiske ord, slik at også russisktalende kan forstå ukrainsk godt.

Gjensidig forståelse

På den annen side snakker og forstår nesten 95 prosent av ukrainerne russisk, noe som fremfor alt beror på Ukrainas sovjetiske fortid. Men på grunn av generasjonsvekslingen foretrekker i dag stadig flere ukrainere sitt eget, offisielle språk fremfor russisk.

Priser
Er det noen forskjell mellom russisk og ukrainsk?

Oversettelsesbyrået Budgettranslations tilbyr oversettelser både til russisk og ukrainsk og også fra disse språkene til tysk, engelsk, norsk og mange andre språk.

Mer informasjon? Send oss en e-post,, ring 21 93 05 79 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.