Oversettelse av bruksanvisninger, håndbøker og arbeidsanvisninger

Oversettelsesbyrået Budgettranslations har spesialisert seg på oversettelse av bruksanvisninger, håndbøker og arbeidsanvisninger. Vi arbeider utelukkende sammen med spesialiserte, morsmålsbrukende oversettere som bor i målspråklandet, og som kan dokumentere utdanning/spesialisering. Slik kan du være sikker på at oversettelsen din blir gjort profesjonelt og kvalitativt høyverdig.

Skreddersydde løsninger

Det er viktig for oss at bruksanvisningene dine blir godt forstått i målspråklandet òg kan anvendes uten problemer i praksis. Vi oversetter blant annet bruksanvisninger, håndbøker og arbeidsanvisninger for følgende områder: Luft- og romfart, Mekanisering/robotstyring, Kjøretøyer, Materialkunnskap, Kjemi, Telekommunikasjonsteknikk, Datamaskiner/maskinvare, Datamaskiner/programvareutvikling, Maskinkonstruksjon, Energi, Medisinteknologi, Elektronikk, Kjernefysikk, Internetteknologi, Patentvesen, Trykkerivirksomhet, Transport og logistikk.

Hvordan får jeg et tilbud for oversettelse av en bruksanvisning, en håndbok eller en arbeidsanvisning?

Med det følgende formularet kan du helt enkelt be om et tilbud på en teknisk oversettelse. Utfyllingen skjer slik:

Priser
Bruksanvisninger, håndbøker og arbeidsanvisninger

Trinn 1. Du forteller hvilket språk teksten din er skrevet på og velger det ønskede målspråket.

Trinn 2. Opplys om ditt navn, din e-postadresse og andre opplysninger.

Priser

Trinn 3. Med tasten ”Bla” velger du de filene fra harddisken din du vil skal oversettes .

Klikk så ”Utfør”, og filen din blir sendt til prosjektlederne i vår tekniske avdeling. Opplysningene dine blir kun brukt for å utarbeide tilbudet og blir fortrolig behandlet. Etter anmodning får du gjerne også en fortrolighetserklæring fra oss.

Etter det får du så raskt som mulig det uforpliktende tilbudet. Hvis du vil ha flere filer oversatt, kan du også sende oss tekstene direkte per e-post .

France Exemples de traductions techniques
Sverige Översättningar av bruksanvisningar, handböcker och arbetshandledning
Norge Bruksanvisninger, håndbøker og arbeidsanvisninger
Österreich Übersetzung von Bedienungsanleitungen, Handbücher und Arbeitsanweisungen
Danmark Oversættelse af brugsanvisninger
Schweiz Übersetzung von Bedienungsanleitungen, Handbücher und Arbeitsanweisungen
United States Professional translations of user manuals, handbooks, and work instructions
Suomi Käyttöohjeiden, käsikirjojen ja työohjeiden käännökset
Deutschland Bedienungsanleitungen, Handbücher und Gebrauchsanweisungen