Beëdigde vertalingen van officiële documenten

U kunt uiteraard ook bij ons terecht voor een beëdigde vertaling. Een beëdigde vertaling is nodig als u een officieel document hebt dat voor officiële doeleinden wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan diploma's, processtukken, een document van de burgerlijke stand, uittreksels van de Kamer van Koophandel, paspporten, adoptiedocumenten of notariële documenten.

Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan het originele document gehecht en voorzien van een verklaring van de beëdigde vertaler dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document. Verder staan op de beëdigde vertaling de ambtstempel en handtekening van de beëdigd vertaler.

Een beëdigde vertaling kan alleen door een beëdigd vertaler worden afgegeven, dat wil zeggen door een vertaler die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en bij de rechtbanken.

Prijs en levertijd
Vertaling van een officieel document

Al onze vertalers zijn beëdigd en bevoegd een beëdigde vertaling voor u te maken. U kunt bij ons terecht voor onder meer een beëdigde vertaling vanuit en in alle talen.

Voor het laten vervaardigen van een beëdigde vertaling bent u bij Budgettranslations aan het juiste adres. Wij verzorgen voor zowel bedrijven als voor particulieren de vertalingen van officiële documenten. Vertaalbureau Budgettranslations beschikt over professionele vertalers in bijna alle mogelijke talencombinaties. Wij zijn ook deskundig op het gebied van beëdigde vertalingen.

Prijs en levertijd

Waarmerking van officiële documenten

Als u het originele document niet aan de vertaling wil laten hechten maar aan een kopie van het origineel, dan kan het zinvol zijn deze kopie te laten waarmerken door de instantie die hiertoe bevoegd is. Denk bijvoorbeeld aan de onderwijsinstelling (diploma's), de Dienst Burgerzaken (documenten uit het bevolkingsregister) of de notaris. De betreffende instantie zet een stempel en handtekening op de kopie met de verklaring dat de kopie overeenkomt met het origineel. Kortom, de instantie verklaart dat er niets oneigenlijks de kopie is gebeurd. Dankzij een waarmerking krijgt de kopie de status van het origineel.

Voor meer informatie, zie justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/legalisatie_van_documenten (Legalisatie van Nederlandse en buitenlandse documenten)

Legalisatie van de beëdigde vertaling en officiële documenten

Als u de beëdigde vertaling van een officieel document nodig hebt voor gebruik in het buitenland, dan raden wij u aan het beëdigde document te laten legaliseren.

Er zijn twee vormen van legalisatie: de verkorte legalisatieprocedure en de uitgebreide legalisatieprocedure. De vraag of u de verkorte of uitgebreide legalisatieprocedure moet doorlopen is afhankelijk van het land waarvoor de beëdigde vertaling van het officiële document is bestemd.

Als het land waar uw vertaling nodig is, is aangesloten bij het Apostilleverdrag van Den Haag, dan kunt u de verkorte, gemakkelijkste en goedkoopste legalisatieprocedure volgen. De rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven legaliseert de handtekening van de vertaler door middel van de plaatsing van een apostillestempel. Klaar!

Als het land niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan dient u de uitgebreide procedure te doorlopen. Het beëdigd afschrift dient achtereenvolgens te worden gelegaliseerd door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het consulaat of de ambassade van het land waarvoor de beëdigde vertaling bestemd is. Iedere instantie legaliseert in dit geval de handtekening van de vorige instantie. Dit is kostbaarder, maar in sommige gevallen dus nodig. Wij adviseren u u graag.

France Traductions assermentées
Sverige Auktoriserade översättningar
Danmark Autoriserede oversættelser
België Vertaling van een officieel document
España Traducciones de documentos
Nederland Vertaling van een officieel document
Magyarország Hivatalos okmány fordítása