Oversettelse av tekster relatert til film!

Det er ikke hvem som helst som kan oversette en dreiebok, regianvisning eller filmdialog. Budgettranslations sørger for rett kompetanse! Våre oversettere er morsmålsbrukere med lang fartstid som oversetter innen filmsjangeren. Oversetteren trenger denne kunnskapen for å kunne gjøre en så autentisk oversettelse som mulig. Våre oversettere bruker mye tid på å forstå intensjonen til forfatteren. For først da kan de oversette en dialog eller annet filmmaterial i rett atmosfære.

Filmeksperten

Nok grunner til å overlate oversettelsen til Budgettranslations - ditt lokale oversettelsesbyrå. Våre oversettere er profesjonelle morsmålbrukere og har de nødvendige filmkunnskapene. Ta for eksempel bearbeidingen av multimediale tekster gjennom synkronisering, voice-over-prosesser, undertitler osv. Dette krever spesialister som vet hvordan man omgås med spesifikke teksttyper som dreiebok, storyboard, regianvisning og et cetera. Vi har disse i vår frilanserdatabase. La oss overbevise deg.

Mer informasjon? Send oss en e-post, ring 21 03 07 89 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre. Etter anmodning får du gjerne en referanseliste fra oss.

Priser
Film