Budget Translations

info@budgettranslations.com

Oversettelse av kinesiske navn og tatoveringer

Kinesisk oversettelse
Vi påtar oss gjerne oversettelsen din til kinesisk. E-post oss for et pristilbud.

Kinesiske navn består som regel (med noen unntak) av to eller tre tegn. Navnet begynner i motsetning til våre alltid med etternavnet. Deretter følger fornavnet som består av ett eller to tegn. Ofte brukes ord som ”kraft” for gutter og blomsternavn for jenter. I tillegg velges mytiske dyr som tiger og drake. Ofte deles det første tegnet i fornavnet til bror eller søster (generasjonsnavn).

Fonetisk oversettelse

Hvis du oversetter et vestlig navn til kinesisk, oversettes navnet fonetisk (etter uttalen). Marian blir således til MaiLiAn, og tegn som hører til denne uttalen, blir brukt for å skrive navn. Man bryr seg i liten grad om betydningen. Slik kan Ma (med ulike tegn) bety ”mor”, men òg ”hest”. Og det kan ha mange andre betydninger. På denne måten oppfyller et oversatt navn ikke reglene for ekte, kinesiske navn, og betydningen av tegnene kan mange ganger bli oppfattet ubehagelig.

Sjekk nøye

Bør man derfor fraråde å la seg tatovere med et kinesisk navn? Nei, det er ikke tilfelle, man må dog tenke seg om hva man legger vekt på. Er navnet kun bestemt for folk med vestlig bakgrunn, og ønsker du østlig skrift, eller reiser du ofte til Asia, og vil du ha den kinesiske tatoveringen din korrekt? Kanskje kan det òg være fornuftig at du tillegger deg et ekte kinesisk navn som sier noe om deg. Jacky Chan er nemlig heller ingen bokstavelig oversettelse av navnet hans.

Kilde: www.tonsoftattoos.com

United Kingdom Chinese tattoo
United States Short, but very personal translations
Norge Kinesisk tatovering
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.