Medisinsk oversettelse

Siden 2001 har Budgettranslations bygd opp en solid database av medisinske oversettere. Disse har spesialopplæring i oversettelse av tekster innen helse og medisin, og alle er morsmålsoversettere. Flere av Budgettranslations sine oversettere har fullført en medisinsk utdannelse og har gjerne arbeidserfaring som lege eller lignende. Det sikrer best kvalitet på oversettelsen.

Fagfolk

Våre medisinske oversettere kan påta seg oppdrag innen kardiologi, kirurgi, dermatologi, ernæring, embryologi, endoskopi, fysisk terapi, gynekologi, oral kirurgi og ortodonti, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi, onkologi, optometri, ortopedi, plastisk kirurgi, psykiatri, radiologi, urologi og obstetrikk. Ved behov sertifiserer vi oversettelser. Nedenfor ser du noen eksempler på hva vi har oversatt frem til nå:

  • Pasientinformasjonshefter og journaler
  • Produktbeskrivelser av medisinsk utstyr
  • Diagnostisk dokumentasjon
  • Tekster om helseprodukter
  • Medisinsk programvare- og verktøy
Priser
Medisin

Mer informasjon? Send oss en e-post, ring 21 93 05 79 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.