Budget Translations

info@budgettranslations.com

Medisinsk oversettelse

Medisinske oversettelse
Mange av våre medisinske oversettere jobber til daglig innenfor det medisinske feltet. Send oss en e-post for et hvast pristilbud.

Siden 2001 har Budgettranslations bygd opp en solid database av medisinske oversettere. Disse har spesialopplæring i oversettelse av tekster innen helse og medisin, og alle er morsmålsoversettere. Flere av Budgettranslations sine oversettere har fullført en medisinsk utdannelse og har gjerne arbeidserfaring som lege eller lignende. Det sikrer best kvalitet på oversettelsen.

Fagfolk

Våre medisinske oversettere kan påta seg oppdrag innen kardiologi, kirurgi, dermatologi, ernæring, embryologi, endoskopi, fysisk terapi, gynekologi, oral kirurgi og ortodonti, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi, onkologi, optometri, ortopedi, plastisk kirurgi, psykiatri, radiologi, urologi og obstetrikk. Ved behov sertifiserer vi oversettelser. Nedenfor ser du noen eksempler på hva vi har oversatt frem til nå:

Mer informasjon? Send oss en e-post, ring 21 03 07 89 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Norge Medisin
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.