Nettsideoversettelse, nettsidelokalisering

En nettside er foretakets ansikt utad. Derfor må både oversettelse og lokalisering av nettsider oppfylle flere, helt spesielle, krav. For det første må tekstene tilpasses mållandets språklige og kulturelle særegenheter. Dette krever at oversetteren både har meget høy språklig kompetanse og har evne til og erfaring i oversettelse av markedsføringstekster. For det andre skal nettsiden fungere utmerket på et utenlandsk marked. For å oppnå dette må man blant annet ta hensyn til faktorer som brukervennlighet (usability) og søkemaskinoptimering. For komplekse nettsider basert på Content Management System (CMS) kreves det spesielle forberedelser før oversettelsesprosessen starter, slik at nettsiden skal være tilgjengelig for oversetteren. Vi har eksperter som kan hjelpe deg med dette.

Kvalifisert oversettelse av nettsiden din

Oversettelsesbyrået Budgettranslations har mange års erfaring med oversettelser av nettsider. Avhengig av nettsidens tekniske oppbygging er det mulig å eksportere ut teksten i Word- eller Excel-format. Hos oss får du alltid førsteklasses lokalisering og selvfølgelig tilbyr vi nettsideoversettelser på så å si alle språk.

Priser
Oversettelse avnettsider