Budget Translations

info@budgettranslations.com

Oversettelse av pressemelding

Oversettelse av pressemelding
Vi oversetter pressemeldinger og pressemapper – for enhver anledning. Send oss ganske enkelt pressemeldingen din per e-post.
Ved oversettelser av pressemeldinger spiller tid en betydelig rolle. Dreier det seg om en faremelding over en raskt spredende sykdom, eller en bedriftsmelding om nedskjæringer og lignende. Slike meldinger må ofte publiseres raskt. Budgettranslations er ekspert på hasteoversettelser og hjelper deg gjerne med dine pressemeldinger. Oversettelser til engelsk og fransk oversetter vi på timen.

Kort frist

Budgettranslations bærer ikke navnet sitt for ingenting. Vi gjør alt som trengs for å levere pressemeldingen din til rett tid. Et stort utvalg av kvalifiserte, morsmålsoversettere (mer enn 4.000) i vår database muliggjør korte tidsfrister. En oversettelse fra tysk til engelsk eller fra nederlandsk til italiensk – vi har alltid oversettere tilgjengelig med rett kompetanse.

Mer informasjon? Ta kontakt per e-post , ring 21 03 07 89 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Norge Pressemeldingen raskt oversatt?
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.