Vores erfaring er din sikkerhed

Vi har over 10 års erfaring med oversættelse af tekster inden for stort set alle fagområder mellem mere end 150 forskellige sprog. Dette er din sikkerhed for, at vi også kan løse din oversættelsesopgave tilfredsstillende.

Herunder kan du læse mere om nogle af vores specialområder.

Priser
Erfaringsområder

Korrespondance

Har du brug for at få oversat et kort brev, en e-mail eller et notat? Denne type tekster kan ofte oversættes og leveres samme dag, og da vores oversættere generelt er indstillet på både aften– og weekendarbejde, kan vi altid tilbyde markedets bedste leveringstider.

Vil du vide, hvor hurtigt vi kan oversætte din tekst? Send den til os på e-mail, så sender vi hurtigt et tilbud tilbage.

Priser

Finansielle tekster

Vores specialiserede finansielle oversættere har et solidt kendskab til den terminologi, der anvendes i regnskabs- og investeringsbranchen og i den finansielle sektor generelt. Den finansielle sektor er meget kompleks, og derfor anvender vi fageksperter inden for de forskellige finansielle områder.

Markedsføringsmateriale

I forbindelse med oversættelse af fx brochurer, reklamemateriale eller hele reklamekampagner, er det ikke kun budskabet, der skal oversættes, men også selve markedsføringselementet. Derfor benytter vi oversættere, som vi ved har en god fornemmelse for sælgende sprog til denne type opgaver. Oversætteren bor og arbejder typisk i modersmålslandet, og de har derved kendskab til hvad der virker på det lokale marked. Vi har erfaring med oversættelse af reklamemateriale, brochurer, manuskripter, pressemeddelelser, produktoplysninger, forretningsplaner, online-reklamer, markedsanalyser, salgsmateriale og mange andre typer kommercielle tekster. Vores kunder omfatter bl.a. engrosvirksomheder, reklamebureauer og internationale koncerner.

Tekniske tekster

Betjenings- og monteringsvejledninger m.v. Vores oversættere ved, hvordan teknisk materiale skal håndteres, og vi benytter altid specialiserede, tekniske oversættere til denne type oversættelsesopgaver. De er alle højtuddannede og arbejder med omfattende databaser med teknisk terminologi. Hvis du ønsker det, kan vi levere din oversættelse med samme layout som originalteksten. Vi anvender desuden oversættelseshukommelse, så opdateringer af tidligere oversatte tekster kan udføres hurtigt og til nedsat pris. Vi har bl.a. erfaring med oversættelse af brugsvejledninger og specifikationer til omstillingsborde, trykpresser, maskiner til metalarbejde og forbrugerelektronik samt dokumentation for samlede softwareudviklingsprocesser.

Medicinsk materiale

Vi har tilknyttede oversættere, som er specialister i medicinske tekster, og som derfor kender til vigtigheden af præcision i sprogbrug og terminologi for denne type tekster.

Vi oversætter bl.a. patientjournaler, medicinske vejledninger, tekster vedrørende tandlægearbejde, pjecer til patientoplysning og mange andre typer medicinske tekster. Vi klarer endvidere hurtigt og problemfrit oversættelser ifølge EMA’s QRD-skabeloner, dvs. European Medicine Agencys Quality Review of Documents.

Fag- og skønlitterære bøger

Vi har erfaring med oversættelse af både voksen- og børnebøger, magasiner om computerspil, håndarbejde og motorsport, samt afhandlinger og specialer inden for en lang række emneområder. Spørg én af vores Project Managers til råds, hvis du har brug for en ekspert inden for et bestemt område.

Juridiske oversættelser

Vi tager sig regelmæssigt af juridiske tekster, hvor fortrolighed, nøjagtighed og specifik erfaring er altafgørende. Ved at oversætte tekster for erhvervsjurister, advokatkontorer og juridiske instanser har vores oversættere opnået erfaring med oversættelse af fx kontrakter, testamenter, juridiske procedurer, inkassomateriale, håndbøger, juridisk korrespondance, lovtekster, generelle vilkår og betingelser, ansvarsforhold, referater fra bestyrelsesmøder, kommissionsrapporter og meget andet. Vi har naturligvis også oversættere, som har særlig erfaring med specifikke områder af lovgivningen, retslære, skatteterminologi og særlige notarialdokumenter. Hvis du ønsker det, kan vi desuden levere randbemærkninger og bekræftede/certificerede oversættelser.

Tekster inden for human resource management (HRM)

Oversættelser vedrørende personaleledelse og -udvikling (HR) er et specialområde for sig. Det kræver f.eks. helt andre forudsætninger at oversætte en pensionsplan end en psykologisk profil som del af en evaluering. For vores kunder oversætter vi personalehåndbøger, pensionsplaner, præstationsvurderinger, eksamensbeviser, ansættelsesaftaler, undersøgelser om løn, sociale årsrapporter, rapporter for virksomhedsnævn m.v.

Vi oversætter fx løbende tillæg og tilføjelser til personaleregler for et større kabelselskab samt en række multinationale virksomheder.

Hasteoversættelser og anderledes projekter

Vores database omfatter i øjeblikket 4 000 oversættere inden for 150 forskellige sprog, herunder spansk, fransk, tysk, engelsk, italiensk og polsk, men også mere sjældne sprog. Det sætter os i en position, hvor vi ofte kan løse opgaver, som andre regner for umulige.

Hos Budgettranslations lever vi op til vores navn, og vi kan oversætte store mængder tekst på kort tid. For eksempel oversatte vi for nylig over 80.000 ord med overvejende teknisk og juridisk terminologi for et luftfartsselskab. Vi etablerede ganske enkelt et ekspertteam af oversættere, og opgaven blev gennemført på få dage, uden at vi gik på kompromis med kvaliteten.

Vi har værktøjerne og erfaringen til at håndtere langt de fleste filformater, og kan derved fx oversætte software, XML-dokumenter, kildekoder, flersprogede spørgeskemaer og OCR-projekter. Japanske websider, koreanske visitkort og breve på hebraisk klarer vi også uden problemer.

Nederland Samenvatting vakgebieden en diensten
Sverige Våra ämnesområden
United States Subject areas
Deutschland Branchen
Россия Тематики
Norge Vår fagekspertise
España Resumen
Danmark Erfaringsområder
France Domaines de spécialisation
Österreich Branchen
Schweiz Branchen
United Kingdom Areas of expertise: summary
Ireland Areas of expertise
Suomi Eri Aihealueet
United States Subject areas
Ireland Areas of expertise