Våra ämnesområden

Budgettranslations översätter till mer än 150 språk och har erfarenhet inom ett brett spektrum av ämnesområden. Vi skräddarsyr alla uppdrag med hänsyn till ert behov. På så vis sparar vi tid och pengar samtidigt som vi kan garantera kvalitet. Våra översättare har bland annat kunskap inom områden nedan:

Akademiska texter

Vetenskapliga dokument är ofta komplexa och behandlar mycket specifika teman. Doktorsavhandlingar, uppsatser, sammanfattningar, abstracts, studier och rapporter är exempel på texter vi kan översätta åt er.

Bilindustri

Vi utför ofta översättningar inom områdena: bil, teknik och motortillverkning. Med sakkunskap inom de olika inriktningarna kan vi erbjuda skräddarsydda översättningar av högsta kvalitet.

Beställ här
Våra ämnesområden

CV & personliga brev

Budgettranslations översätter dagligen CV, meritförteckningar och personliga brev. De flesta förfrågningar i den här kategorin gäller översättningar mellan svenska och amerikansk eller brittisk engelska.

Ekonomi, finans & handel

Det finns ett stort översättningsbehov för olika erbjudanden, kontrakt, försäljningsmaterial och logistiska dokument. Här anlitar vi översättare med sakkunskap inom ekonomi och handel. Vi erbjuder även skräddarsydda och behovsanpassade finansöversättningar av bland annat årsredovisningar, balansräkningar och marknadsanalyser.

Beställ här

IT & telekommunikation

Vi erbjuder finanstekniska översättningar för IT- och telekombranschen. Operativsystem, hemsidor, mjukvara och bruksanvisningar är bara några få exempel på vad vi kan översätta.

Juridik

Juridiska översättningar efterfrågas ofta från företag, myndigheter och privatpersoner. Här använder vi oss av översättare med expertis inom de olika rättsystemen. Kontrakt, rättsutlåtanden, utlåtanden, (vidimerade) urkunder och andra rättsdokument översätts av juridiskt sakkunniga översättare.

Kemi

Vi samarbetar med högutbildade och specialiserade översättare inom olika kemiska områden som arbetsmiljö och olika kemimedicinska områden.

Konst & kultur

För konst och kultur erbjuder vi översättningar inom bland annat teater, film och musik. Facklitteratur, reseguider, kataloger samt utställnings- och museiinformation är exempel på texter vi ofta hanterar inom det här området.

Livsmedel

Innehållsförteckningar och föreskrifter för storkök och restauranger är exempel på texter inom livsmedelsindustrin som vi ofta översätter.

Medicin, odontologi & farmaci

Vi erbjuder professionella översättningar inom human- och veterinärmedicin liksom farmaci av bipacksedlar, produktbeskrivningar, diagnostiska dokumenteringar, medicinteknik och laboratorieanalyser. Vi samarbetar med stora medicinska forskningscentra och försäkringsbolag. För dessa översätter vi forskningsrapporter och skadeärenden från läkar- och sjukhusvård i utlandet. Våra medicinska översättare jobbar snabbt och är noggranna.

Mjukvara & internet

Inom området mjukvara och internet måste översättaren ha stor erfarenhet inom mjukvaruindustrin, vara rutinerad inom användandet av mjukvara och även behärska olika programmeringsspråk. Anlita oss för professionella översättningar av mjukvarudokumentation, handböcker, applikationer och mycket mer.

PR & marknadsföring

För reklamtexter inom marknadsföring och PR är kreativitet och interkulturell kompetens efterfrågat. Hos oss hittar ni kompetensen ni söker hos översättare, specialiserade inom reklamöversättningar, marknadsföring och PR. Kampanjer, pressmeddelande, produktinformation, affärsplaner, marknadsrapporter, flyers och broschyrer är exempel på användningsområden.

Teknik & industri

Tekniskt sakkunniga översättare hanterar olika texter inom teknik och industri. Vi erbjuder tekniska och industriella översättningar av handböcker, bruksanvisningar, säkerhetsdatablad, patent och produktionsbeskrivningar.

Turism & resebranschen

Här erbjuder vi högkvalitativa och professionella översättningar av allt från hemsidor, broschyrer, flyers, kataloger och kund- och turistinformation.

Övriga projekt

Vi erbjuder översättningstjänster inom många andra ämnesområden, som inte har listats här. Vi är övertygade att vi kan hjälpa er. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka tjänster vi kan erbjuda och hur vi kan tillmötesgå era behov och önskemål.

Nederland Samenvatting vakgebieden en diensten
Sverige Våra ämnesområden
United States Subject areas
Deutschland Branchen
Россия Тематики
Norge Vår fagekspertise
España Resumen
Danmark Erfaringsområder
France Domaines de spécialisation
Österreich Branchen
Schweiz Branchen
United Kingdom Areas of expertise: summary
Ireland Areas of expertise
Suomi Eri Aihealueet
United States Subject areas
Ireland Areas of expertise